تلفن تماس : 08338441317 ساعات اداری روزهای غیر تعطیل

آدرس ایمیل : info@etfk.ir همه روزه

آدرس فروشگاه : کرمانشاه فرهنگیان فاز یک روبروی اداره نظام وظیفه اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف فرهنگیان استان کرمانشاه

کد پستی : 6714736993